Před pálením v pilinách jsme svoje výrobky zabalili do novin